Varsel ger kommunalråd oro

Tommy Johansson, kommunalråd i Östra Göinge, är bekymrad över varslen från Tarkett Sommer. Igår varslade Tarkett 100 av de 850 anställda i nordöstra Skåne om uppsägning.
Det är beklagligt och trist, Tarkett Sommer betyder oerhört mycket för en liten kommun som Östra Göinge säger Tommy Johansson, som redan tagit kontakt med Arbetsförmedlingen för att försöka mildra effekterna av varslen. Tommy Johansson hoppas att neddragningen inte är inledningen på en allvarligare konjunktursvacka.