BEVE varslar inte

Telekomföretaget Ericssons miljardförluster sätter ytterligare press på företagets underleverantörer. Men BEVE Electronics i Borås, som tidigare varslat halva personalstyrkan efter vikande orderingång, märker ingen skillnad. Platschefen Anders Claesson säger att han ser ljust på framtiden och att några nya varsel inte är aktuella idag.