Psykiatripersonal vill ha riktlinjer vid sexuella övergrepp

2:21 min

Personal inom psykiatrin saknar riktlinjer över hur de ska agera när det sker sexuella trakasserier och övergrepp patienter emellan. Det visar en granskning som programmet Kaliber har gjort. 

Just nu pågår en rättegång där en 15-åriga flicka misstänks ha våldtagits när hon vårdades på BUP i Stockholm. På kliniken efterlyser personal tydligare riktlinjer.

– Har man en avdelning med en ung tjej, så måste man kunna skydda den här kvinnliga patienten.

Vi måste ha något förhållningssätt till i hur vi ska agera runt det här, berättar en skötare på BUP.

Skötaren på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken är anonym, men berättar att det har skett fler incidenter på kliniken. En av de flickor som vårdades på BUP flyttades till en avdelning inom vuxenpsykiatrin. Enligt hennes mamma utsattes hon för sexuella kränkningar.

– Hon kunde också uttrycka det, både till mig och hon försökte det till personalen också. "Jag känner mig inte trygg här". Männen sätter sig bredvid, det var mestadels män, de satte sig bredvid henne i de rummen som var gemensamma, och tog på henne och försökte kyssa henne. De tafsade på henne, och hon sa till personalen "hjälp mig!".

Vad gjorde personalen då? 

– Ja, då får du flytta på dig.

Det var vad de sa till henne?

– Det var vad en del sa till henne ja.

Kaliber frågade ansvariga för psykiatrin i de större städerna Stockholm, Göteborg och Malmö om hur deras riktlinjer ser ut på de slutna avdelningarna när det gäller sexuella trakasserier och övergrepp.

Både i Malmö och Göteborg uppger man att man inte har några specifika riktlinjer eller handlingsplaner. I Stockholm finns det på vissa avdelningar, men inte på BUP.

Sten Jacobsson är chefsläkare och ansvarar över patientsäkerheten inom Stockholms Läns sjukhusområde.

– I vården av de här patienterna så handlar det om att personalen är medveten om problematiken och sen ska ju ledningen se till att den medvetenheten fortgår. Och det är klart om man då slappnar av så kan det ju uppstå problem.

Skulle det underlätta arbetet om man hade en handlingsplan eller riktlinjer?

– Ja, jag tror att det skulle underlätta, säger Sten Jacobsson. 

Moa Kindström Dahlin är forskare och har disputerat i offentlig rätt och har skrivit en avhandling om patienters begränsade rättigheter inom psykiatrin. Hon är reagerar över Kalibers uppgifter.

– Ja, naturligtvis är det upprörande av många skäl, men ur ett rättsligt perspektiv så är det upprörande av det skälet att staten Sverige har ett långtgående ansvar för att skydda personer som man väljer att frihetsberöva, säger hon.

Men om man inte har de rutinerna - hur allvarligt är det?

– Ja, det är ju så allvarligt att man skulle kunna driva frågan ändå till Europadomstolen.

Det kan ju ytterst bli fråga om skadestånd för Sverige, säger Moa Kindström Dahlin.