Politikers utseende har visst betydelse

Hur viktigt är Göran Perssons och Fredrik Reinfeldts utseende när det gäller att vinna röster i nästa års riksdagsval? Ja, ganska viktigt om man ska tro en amerikansk studie.

I den amerikanska studien fick personer som inte kände till vilka politiker som skulle ställa upp i valet till kongressen titta en sekund på två politiker och säga vem som verkade mest kunnig. Och i mer än tre fjärdedelar av fallen så vann sedan den politiker som utpekades som mest kunnig.

Sven-Åke Christiansson är professor i psykologi vid Stockholms universitet och forskar på utseendets betydelse vid rättegångar. Och precis som vi gör bedömningar utifrån utseendet i rättssalen, så tror han att det kan vara betydelsefullt även när vi ska rösta.

- Kanske är det så också med ledarskap, att personer vi lämnar över makten till ska ha vissa utseendemässiga attribut, säger han.

Intressanta resultat

Men även om resultaten, som presenteras i tidskriften Science, är intressanta tycker Sven-Åke Christiansson inte att de går att översätta direkt till svenska förhållanden.

- Vad jag däremot tror är att om man har en liten politisk medvetenhet och liten motivation att sätta sig in i sakargument så kanske utseendet får en mycket större betydelse.

Jonas Edlund
jonas.g.edlund@sr.se