Placerar barnen utanför egna kommunen

2:51 min

Kommuner placerar ofta ensamkommande flyktingbarn i familjehem utanför den egna kommunen. Trots att de anvisats dit av Migrationsverket.

I Danderyd till exempel befinner sig bara tre av 62 familjehemsplacerade barn i den egna kommunen.

– Det är ju så numera att det inte är så där jättelätt att få tag på familjehem, eftersom det kommer så väldigt många ensamkommande barn. Jag kan önska att vi skulle kunna ha fler egna familjehem i Danderyd, men vi har inte lyckats få fram fler, säger Olle Reichenberg, kommunstyrelsens ordförande i Danderyd (M).

För två år sedan började Migrationsverket, med stöd av en ny lag, tvinga kommuner att ta emot ensamkommande barn.

Bakgrunden var att en del kommuner tog emot många av de ensamkommande barnen, medan andra inte tog emot några alls, och när fler ensamkommande sökte asyl i Sverige växte köerna i de ankomstkommuner som finns för ensamkommande.

Ett av syftena med den nya lagen var att fler kommuner skulle ta ansvar för integrationen av de ensamkommande.

Det finns inget lagligt hinder för att placera ensamkommande barn i andra kommuner, de allra flesta kommunerna gör det i någon mån. Men en del kommuner, där andelen utlandsfödda redan är låg, har placerat många av de här barnen i familjehem utanför kommunens gränser. Vaxholm till exempel har 23 ensamkommande placerade i familjehem, men bara en i den egna kommunen. Av Sollentunas 127 familjehemsplacerade befinner sig åtta i den egna kommunen.

– Syftet att skapa en jämnare fördelning, det uppnås ju inte om kommuner inte är solidariska med varandra, och ser till att man i första hand tar hand om de barn som man har fått anvisat till sig. Och där är det ju viktigt att kommuner bygger upp en egen organisation så att man kan ta hand om barnen i sin egen kommun, säger Sophia Öhvall Lindberg på Migrationsverket.

I Danderyd bor alltså bara tre av 62 familjehemplacerade ensamkommande barn i den egna kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande där, Olle Reichenberg, säger att det viktigaste inte är var barnen placeras, utan att de får en god omsorg och en god integration. Ändå ska man nu utreda om kommunen ska öppna ett eget HBV-hem för de ensamkommande. Trots att man bara fått tag på några få familjehemsplatser i kommunen, så säger Olle Reichenberg att kommunen har gjort vad man har kunnat.

– Jag vet att vårt socialkontor vid flera tillfällen har annonserat i vår lokalpress och man har marknadsfört det här på olika informationsträffar och på annat sätt. Och jag vet också att det är ganska många som har anmält intresse. Men sedan, när man får klart för sig att det här är ett ganska stort åtagande, så är det så att intresset inte har kvarstått, säger Olle Reichenberg, kommunstyrelsens ordförande i Danderyd.