Funktionsnedsatta ska lättare få praktik

1:39 min

Det är regeringen som har sagt åt myndigheterna att ge praktikplatser åt personer med funktionsnedsättningar. Men det vore bättre med riktiga jobb. Det säger Maria Johansson. Hon är ordförande för Lika Unika som är en organisation för personer med funktionsnedsättning.

Klicka för att läsa mer

–Jag tycker det är bra att man gör någonting. Men vi önskar att de hade gjort på ett annat sätt, säger Maria Johansson.

Bättre med vanliga jobb

Maria Johansson tycker därför att det hade varit bättre om myndigheter fixade vanliga jobb och inte praktikplatser.

–Problemet är att vi fortsätter att prata om särlösningar i stället för att tydligare ställa krav på att offentliga arbetsgivare ser till att anställa personer med funktionsnedsättningar, säger Maria Johansson.

Regeringen har sagt att de tror att de här praktikplatserna ska hjälpa personer med funktionsnedsättningar att få jobb i framtiden, vad tror du om det?

– Praktikplatser är naturligtvis en väg att kanske komma in där men myndigheterna borde i sin vanliga rekrytering se till att få en mångfald bland sina anställda.

Maria Johansson säger också att personer med funktionsnedsättningar ofta kan ha viktiga kunskaper som arbetsplatsen kan ha nytta av.

– Många gånger kan det vara meriterande att ha en funktionsnedsättning om man söker ett jobb på en myndighet som arbetar med de här frågorna.

Hur skulle du vilja att det var i stället?

– Jag skulle vilja att man från politiskt håll ännu tydligare pratade om personer med funktionsnedsättningar som resurser som vi behöver ta tillvara på den svenska arbetsmarknaden, säger Maria Johansson.