GGVV är inte konjunkturledande

I dag presenterade Länsarbetsnämnden sin sysselsättnignsprognos för de närmaste 12 månaderna. De ser ett trendbrott, för det är inte längre i GGVV-området som man ser tecken på en konjunkturuppgång.
Nu är det i stället Höglandet och Jönköping som leder utvecklingen och för försa gången på många år så är det inte Gnosjö som har den lägsta arbetslösheten. Det har istället Aneby, med en öppen arbetslöshet på 1,2 procent. Även om framför allt Gnosjös siffror fortfarande är väldigt bra så är det tydligt att man tappat. I stort beror det på att Höglandet och Jönköping har betydligt fler tjänsteföretag än GGVV-området som istället är mer beroende av tillverkningsindustrin.