Jönköping

Deras husdröm kan bli en mardröm

2:02 min

Trots allmänna varningarna 2007 har flera byggbolag fortsatt använda sig av den enstegstätade fasadmodellen - nu börjar konsekvenserna visa sig.

I en långdragen rättstvist som Högsta Domstolen nyligen avgjorde fick ett 30-tal husägare i Svedala rätt mot byggbolaget Myresjöhus. Där hade man använt en enstegstätad fasad utan luftspalt. Eftersom konstruktionen inte har en luftspalt har vatten som tränger igenom fasaden ingenstans att ta vägen och då samlas fukten inne i fasaden där det kan uppstå mögel och röta.

Domstolen kom fram till att konstruktionen medför ökad risk för fukt och utgjorde ett fel i entreprenaden.

Men nu har alltså fler hushåll som kan vara drabbade börjat ta till åtgärder. På området Samset i Jönköping har 36 ägare till hus som började byggas 2008 med den enstegstätade fasadmetoden gått samman och anlitat samma advokat som husägarna i Svedala för att starta en utredning mot HSB Göta. Som trots allmänna varningar valt att bygga deras hus med enstegstätade fasader. Ingen av de boende vill prata om problemen, men via telefon har flera av dem berättat att problem på problem börjat visa sig.

I de hus man undersökt (på andra håll) har man ju redan hittat skador och fel, och man ju inte kollat på alla. Problemet är omfattande och stort.

Martin Suurkuusk som är affärschef på NCC, som var byggentreprenör för de aktuella husen, medger att man använt en enstegstätad fasad trots flera varningar från både boverket och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Men han säger att man använt en annan metod än den som högsta domstolen konstaterat inte var okej att använda.

– Den tekniska lösningen vi har på fasaden bedömer vi på NCC inte är likadan som den som har varit prövad i HD, säger Martin Suurkuusk.

Istället säger NCC att man använt en modifierad version av fasaden. Men enligt experter fungerar den modifierade versionen, där man till exempel bytt ut ett material, lika dåligt.

Vi har byggt med ett putssystem som man använt sedan 70-talet, som vi kände oss trygga med.

Tusentals fastighetsägare runt om i landet kan vara drabbade, enligt Boverket, vilket gör att det här fallet kan vara toppen av ett isberg. Sedan Högsta domstolen dömt till husägarnas fördel i fallet i Svedala kommer fler drabbade våga stiga fram. Det tror Cecilia Tisell som är konsumentombudsman på konsumentverket och som jobbat aktivt med fallet i Svedala.

– Högsta domstolen har nu konstaterat både att det var fel att använda metoden och att man som byggherre inte bara kunde utgå från att det var en bra metod, utan man hade ett ansvar att verkligen säkerställa att det var en bra metod också. Så det här förenklar ju verkligen för andra drabbade konsumenter att få rätt mot sina byggherrar, säger hon.