En miljon barn hotas av svält

1:42 min

FN:s barnfond Unicef skriver i en ny rapport att omkring en miljon barn hotas av akut undernäring, vattenbrist och sjukdomar i sydöstra Afrika. 

54-åriga Dyna Kaphala är änka med sju barn och bor i den lilla byn Nachidze ett par mil från Malawi-sjön. De uteblivna regnen i januari har varit förödande för den viktiga majsskörden, säger hon. Det följer på en lika dålig skörd förra året. Så nu får vi börja äta andra alternativa grödor som bladen från pumpa som vi gör en sås på, säger hon.

Även om regnen tillfälligt kommit tillbaka på sina håll, så är det i de flesta fall försent. Majsen, som är stapelvaran här, som i så många andra länder i Afrika, har blivit extremt dyr så de flesta har inte råd att köpa det på marknaden längre. Omkring 2,5 miljoner människor hotas av de felslagna skördarna i landet.

Subventionerade ransoner har börjat delas ut, men många klagar på att mycket försvinner på vägen på grund av korruption. Akuta fall av undernäring har stigit med hundra procent på två månader i landet - de flesta gäller barn. 

Unicef skriver i sin rapport att omkring en miljon barn nu hotas av svält och sjukdomar på grund av de ojämna regnen och torkan i hela sydöstra Afrika, men också i Etiopien. 

Länder som Lesotho, Zimbabwe och Sydafrika kommer drabbas hårt. I Malawi hotas nästan en femtedel av befolkningen av hunger.

Dyna Kaphala har inte längre råd att ha alla sina barn i skolan, säger hon. På min fråga om familjen kommer klara sig året ut, svarar hon att det är tveksamt. Skörden har slagit helt fel, vi har inte råd med gödsel, så det kommer inte att räcka.