Ingen förundersökning om Hultqvist bostad

2:07 min

Det kommer inte att inledas någon förundersökning om brott med anledning av Svenska Dagbladets uppgifter om att försvarsminister Peter Hultqvist (S) hyr en lägenhet av Militärhögskolans bostadsstiftelse MHS-Bostäder. Men lägenhetsaffären väcker ändå en del frågor, menar Helena Sundén på Institutet mot mutor.

– Utifrån den lagliga aspekten så behöver det inte vara något problem överhuvudtaget. Men då kommer man till diskussionen om vad som är lämpligt. Statsråd ska ju vara föredömen. Ska man ens försätta sig i situationen där någon utifrån kan fundera på om man fått lägenheten för att någon ska kunna påverka en, säger Helena Sundén.

Det är Militärhögskolans bostadsstiftelse MHS-bostäder som gett ett hyreskontrakt till försvarsminister Peter Hultqvist. Kontraktet gäller från 1 januari 2015.

Lägenheten ligger på Östermalm i Stockholm och är en av många lägenheter som stiftelsen har. I MHS-bostäders stadgar står det att bostäderna i första hand är avsedda för elever vid Försvarshögskolan och försvarets skolor, och i andra hand åt försvarsanställda. Det står ingenting om statsråd. Helena Sundén menar att detta kan ses som en diskutabel förmån.

– Ska det vara så att man får den här typen av förmåner bara för att man har den här positionen? Frågan man kan ställa sig är om det här är något som skulle riktas mot vem som helst. Eller är det något som en person uppenbart fått i den här rollen?

Ekot har inte lyckats få tag i företrädare på bostadsstiftelsen, men till Svenska Dagbladet säger ordföranden Claes Tornberg att de överhuvudtaget aldrig lämnar ut namn på någon som bor i deras lägenheter.

Men att Hultqvist bor där bekräftas av en ansökan om att avstå från besittningsrätt som Ekot tagit del av från Hyresnämnden i Stockholm. Handlingen är undertecknad av Hultqvist själv.

Peter Hultqvist har inte gått att nå för en kommentar, men hans pressekreterare Marinette Nyh Radebo uttalar sig i hans ställe.

– Jag kan inte bekräfta eller dementera uppgifterna. Peter Hultqvist är en skyddsperson. Av säkerhetsskäl så kan inte namnet på hyresvärden eller adressen pekas ut. Peter Hultqvist har ordnat sitt boende själv och det finns inget beroende till den hyresvärd han hyr lägenheten av, säger Nyh Radebo.

Under förmiddagen meddelade överåklagare Gunnar Stetler på Riksenheten mot korruption att det inte kommer att inledas någon förundersökning i det här fallet.

Enligt Stetler saknas det anledning att anta att brott har förövats. Han säger också att han inte kan se att det är otillbörligt att Försvarsmakten tillgodoser försvarsministerns lägenhetsbehov.