Fortsatt låga syrehalter i havet

Syrehalterna i Östersjön har inte förbättrats utan är fortfarande mycket dåliga. Det visar de mätningar som SMHI gjorde vid expeditionen i mitten av april med forskningsfartyget Argos.
På 80 meters djup är syrehalterna mycket låga i Bornholmsbassängen och i västra, sydöstra och östra Östersjön. På stora områden i Karlsödjupet och i östra Gotlandsbassängen finns svavelväte som gör att inget liv kan existera där.