Samarbete om hjälo med unga

Vårdförbundet i Sörmland erbjuder alla kommuner i länet att samarbeta för att hjälpa ungdomar med sociala problem, kriminalitet och droger. Eskilstuna kommun väntas i morgon säga ja till att vara med i ett särskilt projekt som Vårdförbundet står bakom. Det handlar bland annat annat om att genom olika metoder ge ungdomar möjlighet att klara av sin sociala situation på hemmaplan och komma bort från droger och kriminalitet.