Oenighet om äldreomsorgen får majoriteten i Laxå på fall

3:22 min

Det är en djup oenighet om hur många nya platser äldreomsorgen behöver i Laxå som ligger bakom sprickan i det politiska styret.

Diskussionen har gått under en tid om Ramundergården ska byggas ut och i så fall med hur många platser då investeringen är kostsam, cirka 70 miljoner kronor.

Moderaterna och Centerpartiet kliver nu av sina ordförandeuppdrag i nämnder och styrelser. Man menar att man har haft ett avtal de fem partierna emellan, och att Bo Rudolfsson (KD) har brutit mot det med ett beslut i kommunstyrelsen i måndags.

– I det här fallet valde Bo Rudolfsson att gå fram med ett ärende utan att vi var överens, i och med det anser vi att vi inte har ett samarbete längre enligt vårt avtal, säger Ylva von Scheele (M) i Laxå.

M och C ville istället återremiterar ärendet.

– Vi vet att det fattas platser, men vi tror att det räcker med tio. Det känns fel att låna upp så mycket pengar i Sveriges fattigaste kommun, menar Ylva von Scheele.

Bo Rudolfsson (KD) menar att kommunen har ett ansvar att lösa platsbristen i äldreomsorgen i Laxå kommun. Dessutom skulle kommunen betala av närmare 50 miljoner kronor på gamla, sämre lån så nettoökningen av lån skulle stanna under 30 miljoner.

Vid kvällens kommunfullmäktige vann som väntat kommunstyrelsens förslag. Både M och C reserverade sig.