Psykiskt sjuka vårdas i korridorerna

2:59 min

Psykiskt sjuka patienter tvingas ligga i korridorerna på Näl på grund av platsbrist. Det är en följd av att hela avdelning 70 på Uddevalla sjukhus stängdes permanent från och med årsskiftet.

I somras stängdes en psykiatrisk avdelning med 17 platser på Uddevalla sjukhus tillfälligt och från och med årsskiftet är stängningen permanent. 

Efter neddragningen har psykiatrin inom NU-sjukvården haft ett högt patienttryck med ständiga överbeläggningar

– Det vi ser nu är korridorplatser som vi haft ytterst sällan förut. Men nu är det en daglig realitet för många avdelningar. Just nu har vi en, men det kan vara upp till tre patienter på nästan varje avdelning, säger Desirée Ricken, överläkare på psykiatriska kliniken på Näl.

På avdelning 67 har beläggningen varit mellan 101 och 120 procent sedan juni förra året. Majvor Martinsson som är områdeschef för psykiatrin i NU-sjukvården, säger att trycket varierar.

– Det har inte varit så hög beläggning på alla vårdavdelningar utan det har varit olika fördelat och det behöver vi arbeta med för att få en så jämn fördelning som möjligt.

Är det acceptabelt att psykiskt sjuka patienter vårdas i korridorerna i flera dygn?

– Det är inte önskvärt, men vi tar emot alla patienter som behöver slutenvård. Då går det inte att undvika det fenomenet i vissa lägen, säger områdeschef Majvor Martinsson.