Pengar till markundersökning

Jönköpings kommun får 275.000 kronor av länsstyrelsen för att kunna göra en mer detaljerad undersökning av marken där Bankeryds Nickel och Krom låg.
Undersökningen ska visa vilka miljö- och hälsorisker den förorenade marken kan innebära och hur en sanering ska kunna gå till. Marken där bankerydsindustrin låg är förorenad av krom, nickel, koppar och zink bland annat.