Löfven: Börjar bli mycket tramsigt!

2:36 min

Efter att ännu en ministers lägenhetsaffär i dag ifrågasatts, den här gången försvarsminister Peter Hultqvists, så säger statsministern Stefan Löfven att man måste se över bostadsfrågan för statsråd som kommer från andra platser än Stockholm.

– Nu tycker jag det får vara sluttjollrat, faktiskt. Det här bara löjligt. Det är ingen som har sett nånting fel i det som Peter Hultqvist har gjort med sin lägenhet. Vi måste ju faktiskt ha den ordningen att statsråd som kommer från andra delar av landet också kan ta ett statsrådsuppdrag, säger Stefan Löfven.

Lägenheten som Hultqvist får hyra av MHS Bostäder, en stiftelse knuten till Försvarshögskolan, ligger på Östermalm i Stockholm. Försvarsministern har bott där sedan 1 januari förra året.

Svenska Dagbladet har rapporterat om det här och har bland annat visat på att stiftelsen brutit mot sina egna stadgar, som säger att lägenheterna ska hyras ut till i första hand elever vid Försvarshögskolan och försvarets skolor, och i andra hand åt försvarsanställda.

Men i dag uppger länsstyrelsen i Stockholm, i motsats till vad de sagt tidigare, att de faktiskt hade gett dispens för det här och att även anställda i regeringskansliet kan få hyra bostäder, något som Svenska Dagbladet nu också skrivit om.

Rapporteringen ledde i morse till att Riksenheten mot korruption tog sig en titt på fallet med försvarsministerns lägenhet. Men där kom överåklagare Gunnar Stetler ganska snabbt fram till att inte inleda förundersökning.

– Egentligen kan man säga att det inte föreligger något särskilt särintresse mellan givaren och mottagaren. Man kan inte utgå från att det skulle kunna finnas någon särskild agenda från givaren, säger Stetler.

Men juridiskt fel eller inte. Frågan om hur lämpligt det är finns fortfarande kvar, menar generalsekreteraren på organisationen Institutet mot mutor, Helena Sundén.

– Statsråd som ska företräda hela det demokratiska systemet ska ju vara föredömen. Ska man ens försätta sig i närheten av att någon utifrån sett kan fundera "Vänta nu här, har du fått den här lägenheten för att någon skulle kunna påverka dig?", säger Sundén.

Riksdagsledamöter från andra orter än Stockholm får tillgång till bostad i huvudstaden via Riksdagsförvaltningen. Statsministern Stefan Löfven tycker nu att frågan om ministrars lägenheter gått för långt och att en översyn av systemet borde göras.

– Statsråd ska inte behöva bo i Stockholm, komma från Stockholm för att kunna vara statsråd. Man måste kunna komma från andra delar av landet. Och då gäller det att få till en ordning så att man får det att fungera. Nu börjar det bli mycket tramsigt, säger Stefan Löfven.