Fel frågor utreds i kirurg-affären

1:15 min

Den långa raden av utredningar som startats om händelserna runt kirurgen Paolo Macchiarinis verksamhet på Karolinska kommer inte att besvara den viktigaste frågan, om varför ingen tog det etiska ansvaret.

Det skriver Mikael Hoffmann, läkare och chef för nätverket NEPI på Svenska dagbladets debattsida på nätet.

Allt för många utredningar med olika uppdrag kommer inte att kunna ge en fullständig bild av vad som egentligen hände när tre patienter opererades med experimentella metoder på Karolinska. Det skriver Mikael Hoffman, läkare och chef för läkemedelsnätverket NEPI i Svenska Dagbladet idag.

Han menar att det finns risk för att de etiska frågorna faller mellan stolarna.

– Den första risken är att det kommer att ta för lång tid innan det kommer svar på viktiga frågor. Den andra risken är att det kanske inte de viktigaste frågorna som utreds, utan att man fokuserar på om det var fel i regelverket och om man följde regelverket eller inte. Etik är mer än bara regelverk och det är viktigt att ganska snart få svar på de här frågorna, inte minst för alla i vården som varit berörda av de här patientfallen.

Det viktigaste, säger Mikael Hoffman, är att undersöka hur man på Karolinska universitetssjukhuset kunde genomföra hela tre operationer med luftstrups-proteser utan några djurförsök gjorts innan. Idag skyller aktörerna på varandra och risken är att frågan om ansvaret kommer att besvaras med orden 'vi följde bara order'.

– Om man utgår från att jag behöver inte fatta ett etiskt beslut för att någon annan gör det, då har man redan landat fel, säger Mikael Hoffman.

Kommer patienter, personal och allmänhet få en tydlig bild av vad som hände?

– Nej, inte med så många utredningar med så många uppdrag som är begränsade på olika sätt, avslutar Mikael Hoffman.