Revisorskritik mot Nyköping

Nyköpings kommun får kritik av sina egna revisorer, Komrev, för att ha för oklara riktlinjer över så kallade bisysslor för anställda i kommunen.
Under de senaste tre åren betalade Nyköpings kommun ut närmare 5 miljoner kronor till företag som har nära anknytning till personer som är anställda inom kommunen. Granskningen gjordes på ett urval av lite fler än 1000 personer anställda i Nyköpings kommun och av dessa hade ungefär 100 personer eget företag eller satt med i en styrelse till ett aktiebolag. Vilka personer det handlar om eller inom vilka områden det är vanligast förekommande, framgår inte av granskningen. Men sent måndag eftermiddag beslutar revisorerna om hela underlaget till granskningen kommer att släppas eller ej. I väntan det beskedet säger personalchefen i Nyköpings kommun, Anders Stenberg att det finns riktlinjer för bisysslor i det kollektivavtal som kommunen har, men att dom nu kommer att ses över.