Få kommuner har sommarskola

Bara två av kommunerna i norra och östra Skåne erbjuder sommarundervisning till högstadie- och gymnasieelever.
Det är Simrishamns och Kristianstads kommuner som arrangerar sommarskolor till elever som blivit underkända i något ämne. Den vanligaste anledningen till att inte arrangera sommarskola är att pengarna inte räcker.