Invandrarförening får kritik för koppling till högerextremism

6:04 min

En av medlemsgrupperna har demonstrerat tillsammans med Nordisk Ungdom.

– Man har bildat en organisation som har anknytningar till Nordisk Ungdom. Enligt mina åsikter så gör man en felbedömning i Polska kongressen om man tillåter en sådan extrem organisation att vara medlem, säger Tadeusz Nowakowski, redaktör för den polskspråkiga gratistidningen Nowa Gazeta Polska, som riktar sig till polacker i Sverige.

Den nationalistiska gruppen, som heter Semper Fidelis - sällskapet för polska patrioter i Sverige, har till exempel arrangerat en demonstration utanför polska ambassaden med understöd av rasideologiska och ultranationalistiska Nordisk Ungdom, säger Tadeusz Nowakowski. Någonting som bekräftas av bilder som lagts upp på respektive organisations Facebook-sida. På den så kallade "Folkets demonstration", en SD-anknuten demonstration på Norrmalmstorg i Stockholm som samlade stora delar av den rasideologiska miljön, befann sig också personer från båda organisationerna. 

Vidare har åtminstone fyra av de tolv häktade polska medborgarna som misstänks för att ha planerat en attack med gatustridsvapen på ett asylboende i Nynäshamn förra veckan, kopplingar till Semper Fidelis. Det handlar om aktivitet på gruppens Facebook-sida och engagemang på deras demonstrationer. Enligt uppgifter till Radio Sweden greps också åtminstone två av dem för den misshandel på motdemonstranter som skedde efter "Folkets demonstration".

Delar av Semper Fidelis var också på plats på Södertörns tingsrätt under förra veckan i solidaritet med de häktade polska medborgarna.

Semper Fidelis är medlemsorganisation i Polska Kongressen, som är Sveriges största polska invandrarförening, och vars verksamhet ska vara opolitisk. Föreningen får idag över 300 000 kronor i bidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor.

Jolanta Halkiewicz, som är vice ordförande i Polska Kongressen och ordförande i dess systerorganisation Polska flyktingrådet i Sverige, säger att det här är första gången hon hör om att ungdomsgruppen bedriver politisk verksamhet.

– Vi är en organisation som är opolitisk, som vill verka för att polacker som kommer till Sverige ska bli integrerade och att de inte ska förlora kontakten med sina rötter. Vi ska prata med våra representanter, för att om de lierar sig med Nordisk Ungdom så kommer de ju inte tillhöra kongressen. Vi har absolut ingen som helst anledning att liera oss med några högerextrema, säger Jolanta Halkiewicz.

Ungdomsgruppen bedriver mycket riktigt också mer opolitisk verksamhet. Bland annat har man gjort stora insamlingar av mat som skickats till Polen inför jul och startat en kampanj för att polacker i Sverige ska skänka blod.

Men parallellt med det tar man ställning i brännande politiska frågor under organisationens flagg. Förutom demonstrationen utanför polska ambassaden med Nordisk Ungdom har en namninsamling för att få till en folkomröstning om invandring till Polen arrangerats av ungdomsgruppen vid polska katolska kyrkan i Stockholm.

På sin Facebook-sida informerar gruppen om insamlingen tillsammans med en bild av en överbelamrad flyktingbåt och en skylt där det står "stoppa 'flyktingar'" i förgrunden.

Men det var inte den information som Jolanta Halkiewicz fick, säger hon.

– Det enda jag vet är att de skulle skriva under vad polacker anser om utförsäljning av polsk mark till främmande länder, det är den enda jag vet. Det är bara en undersökning vad folk tycker, som också görs i Polen. Tydligen har de tagit med sig det. Ingenting annat, säger Jolanta Halkiewicz.

På Facebook är det en bild på en överbelamrad flyktingbåt med en stopp-skylt framför, och sen står det "Kom till St. Johanneskyrkan för att vi ska samla underskrifter för att få en folkomröstning om invandring till Polen".

– Det är fel, så har det aldrig varit. Absolut inte, då skulle jag ha satt stopp för det.

Tadeusz Nowakowski på tidningen Nowa Gazeta Polska säger att han upplever att Polska kongressen har blivit allt mer politiskt färgad, även borträknat den nationalistiska ungdomsgruppen. Han säger att det är låg tolerans mot medlemmar som inte stödjer den nuvarande nationalkonservativa regeringen under partiet Lag och Rättvisa, någonting som en anonym källa från en annan av Kongressens medlemsorganisationer bekräftar för Radio Sweden.

Jolanta Halkiewicz, vice ordförande i Polska Kongressen, bekräftar att man, samtidigt som man är en opolitisk organisation, helhjärtat stödjer den sittande regeringen, eftersom den enligt henne gör upp med korruptionen i Polen. Men organisationens uppdrag är framförallt socialt och inte politiskt, säger hon, och menar att alla möjliga åsikter ryms bland medlemmarna.

Tadeusz Nowakowski på tidningen Nowa Gazeta Polska tycker att det tydliga ställningstagandet är problematiskt.

– De samlar ungefär 30 olika organisationer från hela Sverige, så de borde också förmedla olika åsikter. Just nu tyder allt på att Polska Kongressen bara har bundit sig till en åsikt. Därför tycker vi att det är viktigt att skriva om det, för att informera polacker om att deras organisation kanske inte handlar i deras intresse, säger Tadeusz Nowakowski.

Radio Sweden har kontaktat Semper Fidelis för en intervju, men deras representant meddelar att de inte hinner svara.