Minskad förlust för Sensys

Sensys Traffic, som utvecklar sensorer för trafikövervakning, redovisar en förlust på 2,7 miljoner kronor för årets första kvartal.
Det kan jämföras med en förlust på 7,7 miljoner kronor för motsvarande period i fjol. Åtgärdsprogrammet som ska ändra Sensys affärsinriktning och få kostnaderna i balans pågår, enligt delårsrapporten.