Maktsfär med ökat inflytande i EU

19 min

När EU-ledarna idag möts på toppmötet i Bryssel symboliserar Visegradländerna den ökade splittringen inom den europeiska familjen. Håller EU på att delas upp i ett öst- och ett västlag? 

Den politiska axeln som binder samman Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern får allt större inflytande i EU. Länderna förenas av ett motstånd mot flyktingmottagande och vill inskränka pressfrihet och demokratiska institutioner.  

Hör våra korrespondenter från Warszawa, Bratislava och Budapest - Thella Johnson, Daniela Marquardt och Johanna Melén.