Färre resenärer kräver ersättning för försening

2:19 min

Sedan SJ införde hårdare regler för restidsgaranti förra året har kraven på ersättning från försenade resenärer minskat med 20 procent. Genom det har SJ sparat in 14 miljoner kronor i ersättningar. Enligt SJ beror skillnaden på lägre biljettpriser och bättre punktlighet.

Tidigare kunde en resenär få upp till hela biljettpriset i ersättning om tåget blev mer än en timme försenat. Men med den nya restidsgarantin som infördes den 1 maj förra året får resenären tillbaka en fjärdedel av pengarna.

Med den nya restidsgarantin så slutade SJ också ge ersättning vid 30 minuters försening till resenärer utan månadsbiljett. Tågresenären Eva Glenåker fick 150 kronor i ersättning efter en försening.

– Det var en rimlig ersättning i förhållande till vad en tågbiljett kostar men inte i förhållande till vad det orsakade. Om vi pratar förlorad arbetsförtjänst, missade möten och sådant så kan man ju komma rätt högt, säger hon.

Den nya restidsgarantin skulle, enligt SJ, göra reglerna enklare och få fler att söka ersättning.

– Vi ville få till ett enkelt och tydligt regelverk för våra kunder. De vet vad som förväntas av dem och på så sätt har vi kunnat förkorta handläggningstiden för varje ärende, säger Maria Hofberg, prissättningsansvarig på SJ.

I stället blev det färre resenärer som krävde pengarna tillbaka. Från 260 000 ärenden 2014 till 210 000 ärenden under 2015. Under den perioden betalade SJ ut 14 miljoner kronor mindre i ersättningar.

Eftersom de nya reglerna började gälla först i maj förra året och statistiken är år för år blir det svårt att göra en exakt jämförelse. Men enligt Maria Hofberg på SJ beror skillnaden inte på de nya reglerna.

– Det är flera goda anledningar till det vill jag säga. Det första är att vi på alla våra snabbtågslinjer sänkt priserna under 2015 så våra kunder har betalat mindre för sina biljetter än tidigare. Sedan ser vi också att punktligheten blivit bättre för pendlare i framför allt Mälardalen. Det innebär att färre drabbas av störningar och behöver ersättas för det.

Men flera resenärer på Stockholms Central som Ekot pratat med säger att de helt enkelt inte orkar kräva ersättning eftersom det är för krångligt och ger för lite pengar tillbaka.

– Jag skulle göra det om det var lite mindre saker att fylla i och om jag fick tillbaka mer. Jag tror att det är ganska många som struntar i det, säger tågresenären Maja Engström.