Omtumlande möte med PFAS forskare

8:09 min

Forskaren Tony Fletcher informerade om sina studier kring PFAS. Situationen i Kallinge är mer komplicerad än den snarlika händelsen i West Virginia, USA. 

Vid ett informationsmöte om PFAS i Ronneby idag berättade den brittiske forskaren Tony Fletcher om sina studier i USA, och en situation snarlik den i Kallinge.

Det finns dock vissa skillnader. Exempelvis består utsläppet i Kallinge av ett högre antal kemikalier, vilket försvårar situationen menar Tony Fletcher.

En av deltagarna på mötet var PFAS-föreningens ordförande Herman Afzelius. Informationen han fick på mötet gjorde honom ännu oroligare över utsläppen.

– Jag tänker på de hundratals barn i Kallinge och Ronneby som har skyhöga halter av de här gifterna, säger han.