Ansträngd situation på SFI-skolorna saknar lösning

1:32 min

Det finns ingen klar bild över hur bristen på behöriga SFI-lärare kommer att lösas. Redan till hösten kan antalet personer som fått rätt till SFI fördubblas.

Men som P4 Göteborg berättat konkurrerar gymnasieskolorna med bättre villkor och löner om de lärare som finns. Och i dags läget hoppas Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR, på att kommunerna ska hjälpa varandra menar Fredrik Zeybrandt, gruppchef för vuxenutbildningen.

- Vi försöker bedöma vilken kapacitet vi har i regionen men vi behöver skaffa oss en tydligare bild, säger Fredrik Zeybrandt.

På GR så hoppas man att det kommer klarna under våren, men mycket beror på migrationsverkets än så länge osäkra prognoser.Hittar man ingen bra lösning på lärarbristen kan det får konsekvenser för befintliga anställda i SFI det menar läraren Margaretha Lindblom som är fackligt ombud på Vuxenutbildningen Studium.

- Det kommer öka arbetsbelastningen. Det måste rymmas av inom de 40 timmar som arbetsgivaren har att förfoga över och det måste finnas tid för lärarna att undervisa, dokumentera och förarbeta.

Miljöpartiets Karin Pleijel är ordförande för Utbildningsnämnden i Göteborg och menar att man inte har detaljerna ännu för en lösningen, men att en temporär lösning är den som man tillämpade redan under hösten inom grund- och gymnasieskolan.

- Det är klart att pensionärer är en väldigt stor tillgång i den mån dom är villiga att ställa upp när det är en brist på lärare. Sen är lösningen att det ska utbildas fler svenska som andraspråkslärare och eventuellt komplettera med obehöriga under en period och att de får hjälp i betygsättningen.