IT-miljoner till Lessebo kommun

Lessebo kommun får ett statligt bidrag på cirka 3 miljoner kronor för att bygga upp en IT-infrastruktur. Därmed blir Lessebo den första kommunen i länet som får detta stöd.
Länsstyrelsen motiverar stödet med att Lessebo på ett tillfredsställande sätt beskrivit kommunens framtida IT-satsning i något, som man kallar Lessebo IT-Net.