Svenska Jägareförbundets dubbla roller ifrågasätts

2:01 min

Sveriges största jägarorganisation, Svenska Jägareförbundet, får varje år cirka 50 miljoner kronor av staten för att utföra vissa uppgifter inom viltvården.

En stor del av uppdraget handlar om att ge myndigheter och allmänhet objektiv information om viltfrågor och jakt. Men samtidigt är förbundet en intresseorganisation som bedriver ett framgångsrikt lobbyarbete i samma frågor.

P1-programmet Kaliber har granskat förbundets dubbla roller, som flera gånger ifrågasatts.

Konstruktionen är problematisk, säger Andreas Duit, docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet:

– Det finns en ganska stor risk att intressen som inte omhuldas av Jägareförbundet inte kommer till tals i lika hög utsträckning när man fattar beslut, säger Andreas Duit.

Svenska Jägareförbundet har sedan 30-talet haft ett uppdrag från staten att leda en del av jakten och viltvården i Sverige. För det beviljas de av regering cirka 50 miljoner kronor om året från statliga jaktavgifter som alla jägare betalar.

Det här kallas "Allmänna uppdraget" och en stor del handlar om att ge objektiv information till myndigheter och allmänhet om viltvårdsfrågor. Samtidigt är Svenska Jägareförbundet en intresseorganisation som driver en egen agenda i samma frågor.

Flera statliga utredningar har genom åren påpekat att förbundets särställning är problematisk och ifrågasatt om en intresseorganisation kan stå för objektiv information. Men landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vill inte kännas vid kritiken:

– De har ju uppdrag att när de jobbar med informationsverksamhet och Allmänna uppdraget skall agera objektivt.

Tycker du att de gör det då?

– Det anser jag att de gör.

Även Svenska Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld säger att förbundet försöker skilja mellan de olika rollerna:

– Och så länge vi håller oss till fakta känns det som positivt både för våra medlemmar och för regeringen samt jakt- och viltförvaltningen, säger Bo Sköld.

Men uppdraget har också ifrågasatts av Miljöpartiet som vill avveckla Allmänna uppdraget. Stina Bergström är riksdagsledamot för Miljöpartiet:

- Jägareförbundet är jätteduktiga när det gäller att bedriva skyddsjakt och göra eftersök och så, och det är ju jägare som måste göra det. Men däremot de här delarna som handlar om information till allmänheten där tycker jag att det känns konstigt att det är EN organisation som ska göra det, och en organisation som har en syn på saken, så att säga, menar Stina Bergström.