Samisk historia

Historiska museet lyfter fram samernas roll under vikingatiden

2:37 min

Det samiska inflytandet i vikingarnas historia var betydande och det här lyfts nu fram i den vikingautställning som finns på Historiska museet i Stockholm.

Googla ordet vikingar och du får upp teckning på skäggiga gubbar med hornprydd hjälm och vapen i hand, alternativt ett vikingaskepp med röd-vitrandigt segel.

Bistra män i båtburna plundringar och krigståg i Europa och Västra Asien är andra bilder man förknippar med vikingatiden.

Historiska museet i Stockholm vill ge en mer nyanserad bild av vikingatiden - och på lördag invigs den nya utställningen Samiskt i vikingar.

-Vi har lyft fram den samiska historien även tidigare men det kommer nya rön och en del av materialet har varit på konservering. Det är först nu vi kunnat ställa ut och det känns väldigt roligt, säger Inga Ullén, arkeolog vid Historiska museet, en av de ansvariga för den nya utställningen.

Det är en liten del av vikingautställningen som nu får ge plats åt samiska föremål från samma tidsepok.

Här finns bland annat väskbyglar och hornskedar av älg som hittats vid utgrävningar i Birka i Mälaren, en mängd föremål från gravfältet Vivallen i Härjedalen samt gamla skidor från Överkalixtrakten.

Arkeologen Inger Zachrisson har tidigare varit verksam vid Historiska museet och hon har varit med och utformat utställningen.

För henne har det varit viktigt att lyfta fram samernas viktiga roll i samhället under vikingatiden.

-Samerna hade en ekonomisk betydelse i Norden långt in i medeltiden, inte minst tack vare pälsverken.

Inger Zachrisson deltog i utgrävningarna i Vivallen på 80-talet och hennes forskning var banbrytande.

Ända sedan gravarna upptäcktes 1909 var den gängse bilden att det var icke-samiska köpmän som begravts på platsen.

Men Inger Zachrisson konstaterade att människorna var begravda inlindade i näver och obrända under flat mark - ett traditionellt samiskt gravskick.

Föremålen som hittades i gravarna är från 1000-talet och 1100-talet och visar på människor med hög status i samhället, speciellt när det gäller männen.

-De samiska männen ville se ut som andra stormän i nordeuropa med kläder av ylle och linne. Vi kan också utifrån gravfynden se vilka långväga handelskontakter man hade, både österut och västerut samt mängder med egentillverkade metallföremål, säger Inger Zachrisson.

Nu på lördag invigs alltså den nya utställningen med ett seminarium om samisk historia som museet arrangerar tillsammans med Sameföreningen i Stockholm.