Hbtq-personer utsatta på flyktingboenden

6:22 min

Människor tvingas leva under ständiga hot och trakasserier i Sverige, samma typ av förföljelse som tvingade dem att lämna sina hemländer.

– Vi har blivit trakasserade för att vi är homosexuella, vi flydde hit just för att vi är homosexuella och det är inte acceptabelt i våra samhällen där nere, berättar Karwan som är 21 år gammal och kommer från kurdiska delen av Irak.

Han tvingades att fly för att han är homosexuell, men hans nya liv i Sverige blev inte som han hade tänkt det. När han kom till Sverige så placerades han på ett asylboende i Malmö, där han träffade Cihan som är 22 år gammal. Även han har flytt den kurdiska delen av Irak på grund av sin sexualitet.

– På asylboendena möttes vi av samma mentalitet som vi utsattes för i våra länder. De ifrågasatte mig hela tiden, de kunde inte acceptera mig och trakasserade mig, berättar han. Då började jag undra varför jag flydde hit när jag ändå möts av det här hatet här.

Cihan berättar att situationen på asylboendena är likadan som i Irak. Homosexualitet accepteras inte av de andra boende och han blir ständigt trakasserad. Det har fått honom att fundera över varför han flydde till Sverige när han möts av samma hat här.

Och de är inte ensamma. På grund av höstens flyktingström så har antalet övergrepp mot hbtq-flyktingar i Sverige ökat på asylboendena, uppger både RFSL och Migrationsverket.

Det bekräftas även av Ashna, som under hösten har arbetat som volontär på flera asylboenden i Stockholm.

– Alla flyktingar är utsatta men de blir dubbelt utsatta när de tillhör en grupp som trakasseras, säger hon.

Ashna berättar om en kurdisk kille, som precis som Cihan och Karwan, flydde till Sverige för att han dödshotades av sin familj på grund av sin sexualitet. Men här i Sverige blev trakasserierna på asylboendena så allvarliga att han tvingades att fly tillbaka till sitt hemland där han nu lever han gömd under dödshot i en annan stad.

– Han flydde från Kurdistan på grund av detta och nu var han tvungen att fly från Migrationsverkets flyktingboende.

Ashna är kritisk till att Migrationsverket inte hjälper utsatta hbtq-flyktingar att hitta säkra boplatser i Sverige. Istället är det upp till flyktingen själv att hitta någonstans att bo om personen inte kan stanna kvar på sitt asylboende.

– Flera hbtq-flyktingar som jag har träffat har pratat med personalen och med Migrationsverket och de har svarat att det är jättebra om flyktingarna hittar en bostad på egen hand men att de inte kan hjälpa till.

Att utsatta flyktingar uppmanas att hitta eget boende bekräftas av RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund. Hon säger att RFSL och Migrationsverket tillsammans tittar på hur man ska kunna lösa boendesituationen för just hbtq-flyktingar som blir trakasserade på Migrationsverkets asylboenden.

– Fram till dess har vi och många andra försökt lösa uppkomna kritiska situationer privat. Vi har haft tillgång till några olika privata lösningar med personer som har haft stora hus eller lägenheter där de har hyst in personer. Då är det helt privata initiativ. Vi har försökt hjälpa personer under tiden, men det behövs en mer stabil och långsiktig lösning.

Sverker Spaak på Migrationsverket säger att alla trakasserier ska polisanmälas och att myndigheten försöker skaffa bättre rutiner för omplaceringar av hbtq-flyktingar till boenden närmare storstäder där RFSL har verksamhet. Migrationsverket tittar även över om det går att skapa särskilda boenden för utsatta grupper, inte bara hbtq-flyktingar. Det är något som RFSL förespråkar och enligt Ulrika Westerlund så hoppas man på att den typen av boenden ska finnas på plats redan innan sommaren, men det säger Sverker Spaak är lite väl optimistiskt eftersom boenden måste upphandlas.

– Däremot tror jag att vi innan sommaren och långt innan dess att se till att de boenden som redan finns ska kunna styras bättre utifrån de nätverk som redan finns.

Men det är många som drabbas av trakasserierna. Zana är 30 år gammal och när han kom till Sverige så bodde han på ett asylboende i Malmö. Där träffade han Handren som är 24 år gammal. Båda blev allvarligt trakasserade på asylboendet.

– Jag och min vän Handren kunde inte gå och äta förrän alla andra hade ätit klart. Vi vågade inte duscha förrän de andra hade gått och lagt sig. Och då var maten slut, och de hade förbrukat allt varmt vatten, berättar Zana.

I dag finns det ett fåtal privata hbtq-certifierade asylboenden i Sverige, men Sverker Spaak på Migrationsverket tror inte att just hbtq-certifieringen gör att situationen bättre för utsatta flyktingar, utan att det är närheten till nätverk som RFSL som är nödvändiga. Och på grund flyktingströmmen under hösten så har inte Migrationsverket kunnat placera särskilt utsatta flyktingar på boenden som är bättre anpassade för dem.

– Problemet var under hösten var att vi hade så få boendeplatser. Egentligen var det "en person en säng" för att lösa tak över huvudet-situationen, men nu börjar det bli bättre. Nu börjar vi se över och se till att det blir en bättre boendesituation för alla grupper.

– Känner du att ni kan garantera säkerheten för hbtq-flyktingar på era boenden?

– Jag kan inte kommentera ett fall på det sättet men om det uppstår en situation så ska man polisanmäla, och så ska vi koppla in de vanliga samhällsresurserna. Jag känner att om någon är så pass utsatt som det beskrivs här så kan vi absolut se till att omhänderta det fallet och placera den personen i exempelvis en större stad där det finns ett bättre nätverk.

Varken Cihan, Karwan, Zana och Handren bor i dag kvar på asylboenden eftersom trakasserierna blev för allvarliga. I dag bor de alla hos familjer i Stockholmsområdet, den typen av privat boende som RFSL säger är enda lösningen just nu. Men Handren har fortfarande kontakt med personer som bor kvar på asylboendet i Malmö, och de vittnar om att trakasserierna fortsätter.

– De kan bara inte acceptera hbtq-personer. Enligt dem får man vara hur som helst, göra vad som helst, men det enda som är helt otänkbart och oacceptabelt enligt dem är att vara hbtq, säger han.