Flera partier säger nej till överstatlig EU-gränsstyrka

1:37 min

Flera riksdagspartier sa idag nej till regeringens linje att tillåta en överstatlig gränsstyrka i EU med befogenhet att ingripa i ett land mot dess vilja.

Inrikesminister Anders Ygeman var överraskad över det starka motståndet.

– För åtta dagar sedan stod Moderaterna bakom regerings ståndpunkt, idag lämnar man en avvikande mening, konstaterade inrikesminister Anders Ygeman. Jag har ändå riksdagens stöd och jag hoppas att Moderaterna till sist kommer att stödja åtgärderna för att säkra EUs yttre gräns.

Men Krister Hammarberg, riksdagsman för Moderaterna, förnekar att Moderaterna har svängt i frågan. han menar att regeringen inte har lyssnat på kritiken.

– Vi hade ju en långtgående diskussion på Justitieutskottet, sedan hade inrikesministern en egen presskonferens där han talade om att det var hallelujastämning. Lyssnade han inte på oss där, hoppas jag att han lyssnar på oss nu, säger moderaternas Krister Hammarberg. Vi vet inte om vi köper grisen i säcken.

Enligt förslaget som nu förhandlas i EU ska EU:s nuvarande gränskontrollbyrå Frontex förstärkas kraftigt och få helt nya befogenheter. En snabbinatsstyrka på 1500 man ska inrättas som ska kunna sättas in på kort varsel för att skydda EUs yttre gräns. Och som en sista åtgärd ska det alltså också bli möjligt att gå in ett land utan landets medgivande.

Moderaterna, Centern, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet anmälde idag in så kallad avvikande mening mot regeringen i riksdagens EU-nämnd. Eskil Erlandsson är riksdagsman för Centerpartiet:

– Det är ju ett inskränkande av det nationella självbestämmandet och nationslastatens uppgift att upprätthålla sina gränser.

• Kan ni under några omständigheter gå med på sådan överstatlighet?

– Vi tycker det finns för mycket oklarheter i den ståndpunkt och det förslag som finns för närvarande. Vi måste säkerställa att det överensstämmer med den svenska lagsiftning vi har idag, så att inte myndighet får utövas av någon som inte har svenskt medborgarskap till exempel, säger Eskil Erlandsson (C).