Schlager på museum

Den svenska schlagern kan för första gången få sitt eget museum. Det är Västergötlands museum i Skara som vill rädda 1900-talets populärmusik för eftervärlden.
Det är Västra Götalandsregionen som beställt utredningen om ett populärmusikmuseum. I förslaget som presenterades på måndagen ska schlagermusiken dokumenteras, Texter, inspelningar och andra föremål ska räddas, samtidigt som man räknar med stora vandringsutställningar kring musiken från 1900-talets början fram till idag. Det föreslås också en utomhusscen där dagens medlodifestivalartister kan visa upp sig. Projektet med att skapa ett populärmusikmuseum i Västergötlands museum i Skara beräknas kosta 20 miljoner kronor. Senare i år ska ska Västra Götalandsregionen ta ställning om planerna ska bli verklighet.