Asyl

Trakasserade kvinnor behöver hjälp med jämställdhet på asylboenden

1:42 min

Migrationsverket har ingen plan för jämställdhet på asylboenden, och informerar inte kvinnor om deras rättigheter. På ett asylboende i Jämtland finns Roya och Saba som berättar att de blir kontrollerade av en grupp män på boendet.

Roya och Saba kommer från Iran men flydde till Sverige efter att ha konverterat från islam till kristendom. De berättar för P4 att de utsätts för hot och trakasserier av en grupp män på deras asylboende i Jämtland.

Bland annat försöker de styra hur kvinnorna ska klä sig.

- De kommer fram och säger att vi ska täcka håret, att vi ska ha slöja eller en hatt på oss, berättar Saba.

Kvinnorna har vägrat acceptera detta:

- Vi säger att det här är Europa. Ni kan inte säga åt oss att bära slöja. Vi gör som vi vill.

Förra året sökte 162 877 personer asyl i Sverige enligt Migrationsverket, och av dem var drygt 70 procent män så på en del asylboenden är majoriteten män. Enligt polisens siffror om ärenden som kopplats till asylsökanden som myndigheten presenterade förra veckan, finns av 1040 händelser, 35 ärenden om olaga hot i de fyra nordligaste länen. Det finns inga ärenden kopplade till trakasserier.

Kvinnor måste fångas upp på ett bättre sätt.

Stephen Jerand, polisområdeschef i Jämtland, menar att kvinnor är extra utsatta på asylboenden. Han säger också att han framfört till myndigheten att man måste få igång aktiviteter på boendena.

- Vi har påtalat det här tidigare. Kvinnor måste fångas upp på ett bättre sätt och få ett forum där de kan få ta del av sina rättigheter, att män och kvinnor är lika mycket värda.

Migrationsverket jobbar inte med jämställdhet ute på asylboenden.

- Vi jobbar inte strukturellt med jämställdhet. När en person söker asyl får de en grundläggande information om vad man har för rätt som asylsökande. Men något strukturellt jämställdhetsarbete ute på boenden har vi inte, säger Guna Graufelds, kommunikatör på Migrationsverket.

Ger ni kvinnor information om vilka rättigheter de har i Sverige?

- Vi har en grundläggande information om vad man har för rättigheter. Men vi har inga utbildningar kring svensk lagstiftning. Det är mer att man kan få det på boenden genom att ställa frågor till oss.