Uppåt för Boliden

För först gången på fyra år visar gruvföretaget Boliden på vinst. Under årets första kvartal gick företaget med vinst efter finansnetto på 17 miljoner kronor
Det är en kraftig förbättring för Boliden jämfört med motsvarande period i fjol. Då gick företaget med över 500 miljoner kronor i förlust. Vd och koncernchef Jan Johansson skriver i en kommentar att de främsta orsakerna till det förbättrade resultatet är en ökad produktion vid Rönnskärsverken, och en starkare dollarkurs. Som ny ledamot i Bolidens styrelse valdes Sverker Martin-Löf in. Han är verkställande direktör och koncernchef i SCA.