Risk för översvämning

Snösmältningen i fjällen börjar nu ge reslultat i skogsälvarna och SMHI varnar för höga flöden i skogslandet och i lågfjällsområdena i länets inland.
SMHI har idg utfärdat klass 3-varning för höga flöden - det är den lägsta varningsklassen. Flödena beräknas stiga i slutet av veckan beroende på nederbörd i de västligaste delarna av fjällen. Men prognosen är fortfarande osäker.