Hon kämpar mot barnäktenskap i Malawi

8:45 min

Trots att barnäktenskap är förbjudet så är det mycket vanligt i Malawi i södra Afrika. Flickor så unga som tolv år gifts bort och blir gravida tidigt i livet. De flesta slutar också att gå i skolan. Men det finns de som försöker få ett stopp för det här en gång för alla. Vår Afrikakorrespondent Richard Myrenberg åkte ut till en liten by i Malawi.

Man ser dem överallt på den malawiska landsbygden  alla dessa unga tonårsmödrar. Ibland så unga som tolv tretton år. Barn som föder barn.

Här i byn Mtakataka längs med Malawisjön är det på ytan samma sak. Dessa unga flickor som blivit gravida alldeles för tidigt.

En av dem, Mercy Mvundula 16 år, säger att livet inte är lätt som ung mor. Fäderna till barnen här är själva tonåringar, men på många platser i landet är det inte ovanligt att unga flickor gifter sig med män som är uppåt femtio år. 

Stella Kalikombe, blev gravid när hon var tolv år gammal, sitter med treåriga dottern Evette bredvid sig. 

– Det var inte lätt när jag gifte mig. Han var 18 år då. Men han misshandlade mig ofta, ibland fick jag ingen mat, säger hon.

– Det var mycket våld då, jag kunde inte sova hemma ibland. Dessutom gick han till prostituerade, då kände jag att mitt liv var i fara. Då insåg jag att det bästa vara att gå tillbaka till mina föräldrar, säger hon.

– Han släppte mig utan bråk. Men nu kommer han förbi och försöker få mig tillbaka, men jag har bestämt mig för att gå i skolan, jag kommer aldrig gå tillbaka till honom, säger Stella. 

I Malawi slutar de flesta av dessa unga mödrar att gå i skolan när de blir gravida. Men inte här. Även om det på ytan ser ut som så många andra platser i landet, så försöker man göra nåt nytt i Mtakataka . Alla äktenskap med flickor under 18 år har ogiltigförklarats och fokus är att få flickorna att avsluta sin skolgång.

Och det är lite rörande att se femtonåriga Stella i sin blåa skoluniform, så ung och redan mor. Men hon har bestämt sig.

Hon säger att hon vill bli lärare och är säker på att hon kommer lyckas med det.

Men utmaningarna är stora för dessa tjejer. Mercy Mvundula säger att de blivit retade och ibland mobbade av de andra eleverna när de återvänt till skolan. Men vi har stått på oss och vill verkligen utbilda oss, säger hon.

– Andra svårigheter är att vi inte har några pengar, inte våra föräldrar heller. Det är inte alltid som vi har råd med skolmaterial och skolavgifter, säger hon.

Men de stretar på och försöker nu förmå andra unga tjejer i skolan att inge göra samma misstag.

– När vi ser andra unga flickor i skolan som är i ett förhållande, så använder vi vår egen erfarenhet för att upplysa dem om vilka svårigheter det kan leda till och försöka förmå dem att prioritera skolan istället, säger Mercy Mvundula.

En central grupp här är mammagruppen. Under ett stort baobab-träd möter jag några av dessa kvinnor som försöker rädda den unga generationen:

– Det här är ett jätteproblem. Många av flickorna är så unga att deras kroppar knappt klarar en graviditet och förlossning. Vi försöker förmå dem att gå i skolan, säger Stella Enoki som själv var 23 när hon en gång för länge sedan födde sitt första barn.

Hennes förklaring till alla tonårsgraviditeter är många av dessa unga tror att de kommer slippa en massa problem när de gifter - när det i själva verket är så att det bara blir fler.

Mammagruppen agerar stödjande för de unga flickorna, de följer upp och ser till att de som är gravida får anständig sjukvård om det skulle behövas, men kanske viktigast - de besöker familjerna till tonårsmödrarna för att förmå att dem att låta flickan gå tillbaka till skolan.

Lucy Maseku säger att de ofta går dörr till dörr ute i byarna och upplyser om farorna med att gifta bort unga flickor. Med de nya lagarna som stöd, så gör vi faktiskt framsteg, säger hon.

Men inget av detta skulle vara möjlig om det inte vore för den traditionella ledaren, eller hövdingen, som har en stor makt i Malawi.

Theresa Kachindamoto är yngst av tolv barn och valdes 2003 som kunglighet i byn av sin familj. 

– Vår kultur säger att när en flicka blivit tolv år så är hon en kvinna. Men jag säger nej!

– Vi måste se vad som är en bra kultur och vad som är en dålig. En bra kultur säger att barnen ska gå i skolan, säger hon.

2015 kom det en ny lag i Malawi som förbjöd flickor under 18 år att gifta sig. Tusentals äktenskap har upplösts i landet sedan dess, men fortfarande gifts unga flickor bort. Den enorma fattigdomen är en orsak till varför det fortgår - flickans familj får pengar, getter eller kor i brudpris och det blir en mun mindre att mätta i familjen.

Theresa Kachindamoto stötte på fenomenet med unga mödrar när hon började som hövding efter 26 år som lärare på ett gymnasium. Hon mötte då en flicka på tolv år och en pojke som var fjorton som hade ett barn tillsammans.

– Det gjorde mig arg och upprörd och jag kunde inte sova, säger hon.

Sedan dess har hon arbetat med få alla parter, lokala byledare, till religiösa ledare och regionala tjänstemän att skriva under ett dokument som förbjuder barnäktenskap.

Men det har inte varit lätt. Hon berättar att en del byäldste fortfarande tillät äktenskap att ske. Det var när prästen ringde och rapporterade om det som hon agerade.

– Jag kallade till mig de byledare som tillät det här och meddelade dem att eftersom de brutit mot vårt avtal så stängdes de av.

– Sedan dess har inga barnäktenskap ingåtts här, säger hon.

Men fortfarande blir det en del konflikter. Många har betalat för bruden eller försöker mörka ett äktenskap genom att säga att flickan är en dotter. Men Theresa Kachindamoto har inget till övers för det.

– Jag säger att det är ert problem, jag bryr mig inte om ni fått pengar eller en get, vad jag vill är att flickan ska få gå i skolan, vare sig ni gillar det eller inte.

Och framsteg görs. Hon räknar stolt upp andelen flickor som går i skolan de senaste åren; skolåret 2012-13 var de 330, det här året är de 600.

Det är fortsatt en utmaning att förklara för föräldrar att de i förlängningen tjänar på att låta flickorna gå i skolan och inte giftas bort.

– Jag försöker säga till dem att jag visserligen inte har någon lång utbildning, men att jag arbetat och varit självständig som kvinna och att om flickorna får gå i skolan så kommer de kunna ta hand om er i framtiden, säger Theresa Kachindamoto.