STUDIO ETT MÅNDAG 22 FEBRUARI

Hur ska nyanlända med låg utbildning få arbete?

11 min

De borgerliga förslagen om låglönejobb för nyanlända har väckt hård kritik från facket och vänstern. Nu presenterar LO:s ordförande sitt recept för hur nyanlända ska komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Debatten har rasat den senaste tiden om hur nyanlända med låg utbildning ska kunna få arbete. Från borgerligt håll är lösningen sänkta ingångslöner för dessa grupper, något som tros kunna bana väg för enklare servicejobb som idag inte utförs.

Kritiken från vänstern och fackföreningsrörelsen har varit hård. Det talas om ett avskaffande av den svenska modellen.

Istället för låga löner är det utbildning som krävs, menar Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande.

– Vi har rekordmånga lediga jobb i Sverige, nästan 100 000. Dessa är ofta LO-yrken som är möjliga att plugga in även om man har en låg utbildning från början, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Ungefär hälften av de nyanlända saknar gymnasieutbildning.

– Det är en jätteutmaning och det finns ingen "quick fix" för hur det ska gå till. Det man måste göra är att jobba otraditionellt. Att kombinera svenska med yrkeskunskap verkar vara en enorm framgångsfaktor, säger Karl-Petter Thorwaldsson.