Skåne hetast arbetsmarknad 2003

Det blir framförallt i Skåne och Västra Götaland som jobben kommer även det närmaste året. Enligt länsarbetsnämndernas prognoser. Till de län som ser ut att få den sämsta utvecklingen hör Gävleborg som drabbats hårt av IT-telekombranschens nedgång.
Ekot har tagit del av utsikterna på arbetsmarknaden fram till och med sommaren 2003 - från 16 av landets 21 länsarbetsnämnder. Förutom storlänen Skåne och Västra Götaland som liksom i höstas ser en kraftig ökning av sysselsättningen med tillsammans över 20 000 nya jobb det närmaste året beskriver de flesta län ett år präglat av en liten eller ingen förbättring av läget på arbetsmarknaden. Stockholm klarar sig sämre Utvecklingen i Stockholm skiljer sig enligt prognoserna markant från den i Västra Götaland och Skåne. Medan länsarbetsnämnden i Skåne talar om väntande högtryck med 8 200 nya jobb och en kraftigt ökad inflyttning som i och för sig gör att den öppna arbetslösheten ligger kvar på oförändrade 4,3 procent, och Västra Götaland väntar ytterligare runt 15 000 nya jobb så kan man i Stockholm i bästa fall hoppas att den marginella ökningen av sysselsättningen fortsätter. Stockholm har också liksom Blekinge, Gävleborg, Örebro och Gotland drabbats hårt av det senaste årets varsel inom IT-telekombranschen. I dom länen ser sysselsättningen ut att minska eller ligga kvar på oförändrad nivå det närmaste året. I Gävleborg beskrivs läget som mycket dystert - med fortsatt kraftigt ökande arbetslöshet i Hudiksvall och Söderhamn. Ljust i Östergötland trots varsel I Södermanland och Östergötland beskrivs läget trots omfattande varsel som ganska ljust. Sysselsättningen fortsätter att öka om än i svagare takt - i Södermanland har många varsel återtagits och många som sagts upp har redan fått nya jobb. Och i Jönköping bedöms ett gott läge bli ännu bättre. Handeln ger flest nya jobb Även skogslänen, liksom Västerbotten och Norrbotten, ser ut att få en något mer positiv utveckling än under det gångna året. De nya jobb som kommer bedöms i huvudsak komma i den privata tjänstesektorn - företrädesvis i handeln - med betydligt mindre ökning i den offentliga sektorn och arbetskraftsbristen ser ut att mildras.
Pia Lille, arbetsmarknadsreporter