Ny läroplan ska förbättra SFI

Över hälften av alla elever som läser svenska för invandrare, SFI, hoppar av studierna innan de har fått godkänt. Efter att undervisningen kritiserats kraftigt från bland annat riksdagens revisorer, har nu Skolverket lämnat över ett förslag till utbildningsdepartementet om en förändring av läroplanen för SFI. Den går bland annat ut på att sänka gränserna för godkänt.
Tre nivåer, från den lägsta som går ut på att klara enklare vardagssamtal till den högsta som kräver goda kunskaper i både tal och skrift ska göra SFI bättre, minska avhoppen och anpassa studierna både efter analfabeter och akademiker. Tanken är att mindre studieerfarna ska varva studier med arbetspraktik och det kräver samarbete med arbetsförmedlingarna. I invandrartäta Botkyrka, med högst arbetslöshet bland Stockholms läns kommuner, praktiserar man redan delvis det här. Där strävar de flesta sfieleverna efter arbete snarare än fortsatta studier och därför har man utvecklat ett nära samarbete mellan bland annat sfi och arbetsförmedlingen och har praktiksamordnare ute på sfi-skolorna. Integrationsverket och arbetsmarknadsstyrelsen, AMS är positiva till förslaget. Och det är kommittén för svenska språket också men de befarar att lågutbildade kan komma att försvinna från SFI med godkänt på lägsta nivå utan att de får mer hjälp.