LO: Lägre löner ger inte fler jobb

2:02 min

Det blir inte fler jobb för att facket ligger lågt med lönekraven i avtalsrörelsen. Det visar en ny rapport från LO. Annars hörs det ofta från arbetsgivare att det vore bra för just sysselsättningen om facket ligger lågt med sina krav.

– Man ska inte lyssna på de här kraven, att låga centrala avtal skapar jobb. Både en teoretisk analys och en genomgång av avtalen från 1998 visar att resultatet i stället blir ökad lönespridning och inga nya jobb skapas. Det säger LO-ekonomen Mats Morin som gjort rapporten.

Argumentet från arbetsgivaren brukar vara att företagens vinster kan bli högre om löneutgifterna hålls nere, och det i sin tur skulle leda till högre investeringar och därmed mer sysselsättning.

Eller ännu enklare uttryckt, om varje anställd får mindre pengar i lönekuvertet så räcker pengarna till fler.

Men Mats Morins genomgång visar att när facket, centralt avstått från lönehöjningar, så har de pengarna ändå inte använts till att anställa fler. I stället höjs vissa anställdas löner i de lokala förhandlingarna ute på företagen. Och där är det de som redan har de högsta lönerna och den starkaste positionen som får ännu mer. Och även sett till stora grupper arbetstagare kan man se skillnader.

– Sett som kollektiv har tjänstemännen en bättre situation än arbetarna.

Det här beror på att många arbetaryrken inte har några stora potter som fördelas i lokala förhandlingar. I stället följer man de centrala avtalen. Tjänstemännens löner däremot kommer till stor del från fördelning av lokala lönepotter.

I rapporten som är på 85 sidor gör Mats Morin både en statistisk och en teoretisk analys av lönerörelserna från och med 1998. Enligt honom är det här gedigna resultat och han tror inte att rapporten kommer att avfärdas som en partsinlaga för att det är en LO-ekonom som gjort den.

– Våra rapporter brukar anses vara ganska opartiska.