Självstyre valfråga på Färöarna

På tisdagen är det val till parlamentet lagtinget på Färöarna - ett val som i praktiken handlar om det lilla öriket ute i Atlanten ska fortsätta på vägen mot att bli ett självständigt nordiskt land. Och allt tyder på ett jämnt val där unga kan stå mot gamla.
Opinionsmätningarna har pekat på närmast dött lopp i lagtingsvalet mellan den nuvarande regeringskoalitionen som vill fortsätta frigörelsen från Danmark och oppositionen som vill att öarnas 46 000 invånare ska vara knutna till Köpenhamn också i framtiden, en fråga som splittrat färingarna i årtionden. Den senaste mätningen visade på en knapp ledning för den styrande trepartikoalitionen - men allt kan hända och kombinationsmöjligheterna efter valet är många. Stödet störst bland unga Stödet för frigörelse från Danmark är störst bland de unga. En opinionsundersökning som Färöarnas radio gjort tillsammans med tidningen med det poetiska namnet Dimmalætting visar att den nuvarande politiken där öarna gör sig oberoende av danska pengar framförallt har stöd hos de unga. Överskott i Färöarnas offentliga affärer och hoppet om att det ska finnas olja i havet utanför har stärkt optimismen medan motståndarna däremot pekar på risken för nya ekonomiska kollapser som den i början av 90-talet. Många unga tänker välja republikanerna vars ledare Høgni Hoydal säger att valet helt klart står mellan fortsatt frigörelse eller att åter börja använda danska pengar. Äldre vill hålla ihop med Danmark Pensionärerna tänker däremot enligt opinionsundersökningen i högre grad än förut rösta på de partier som vill bevara gemenskapen med Danmark - liberala Sambandspartiet och så socialdemokraterna. Att bevara rigsfællesskabet, gemenskapen med Danmark, är utan tvekan den viktigaste valfrågan, säger sambandspartiets ledare Lisbeth Petersen. Hans Zillén, Ekot i Köpenhamn