USA åter i FN-kommission

USA röstades på måndagen åter in i FN:s kommission för mänskliga rättigheter. I maj förra året miste USA sin plats i kommissionen för första gångsedan sedan den inrättandes 1947. USA:s återinträde i FN:s kommission för mänskliga rättigheter blev klart sedan Italien och Spanien dragit tillbaka sina kandidaturer.