Poliskritik mot EU-beredskap

Nu kommer intern kritik mot hur polisen skötte sin beredskap inför toppmötet i Göteborg. Per Engström, som är insatsledare för den nationella insatsstyrkan, är kritisk till att det inte gjorts några listor på vilka förstärkningar som kunde kallas in akut efter den första dagens kravaller.
Det ledde till att poliser som saknade både rätt utbildning och utrustning fick rycka in. Rikspolischefen Sten Heckscher håller med om att framförhållningen i vissa fall var kort för de extrainkallade poliserna. Och han utesluter inte att man inför framtiden måste genomföra vissa förändringar när det gäller beredskapen.