Ännu oklart vad som utlöste strömavbrottet

2:26 min

Orsaken till det stora elavbrottet i Dalarna i helgen är fortfarande okänd. Karin Jonasson på länsstyrelsens berättar att ett område utanför Borlänge är inringat. Där tror elnätsföretaget Ellevio att felet uppstod.

Det var elnätsföretaget Ellevio, tidigare tillhörde elnätet Fortum, som levererar el till de lokala elnäten i länet som drabbades av avbrottet. Det i sin tur gjorde att hushåll, företag och andra drabbades av elstopp.

Nu flygspanar företaget inom ett område utanför Borlänge. Även massor med personal på marken försöker utröna var felet uppstod någonstans och vad det berodde på.

- Ellevio ser inget från luften, säger Karin Jonasson, på länsstyrelsen.

- Det är ett mycket allvarligt avbrott, säger Lars-Håkan Jönsson som är beredskapsdirektör på länsstyrelsen.