Skolverket vill slopa kursbetyg

Skolverket anser att betygssystemet i den nya gymnasieskolan fungerar dåligt och föreslår nu att kursbetygen slopas och att de gamla ämnesbetygen införs igen.
I den nya gymnasieskolan har ämnena delats in i flera mindre kurser och eleverna får betyg efter varje delkurs. Eleverna betygssätts alltså ständigt och det är inte bra, enligt skolverket. Ett annat problem är att en lättare kurs betygsmässigt är lika mycket värd som en mer krävande kurs. Det vill Skolverket också ändra på, enligt förslaget, som nu lämnas vidare till den parlamentariskt sammansatta gymnasieutredningen.