Nya jobb främst i södra Sverige

Jobben det närmaste året kommer framförallt i storlänen Skåne och Västra Götaland enligt en genomgång Ekot gjort av prognoser från 16 av 21 länsarbetsnämnder.
Sammanlagt räknar länsarbetsnämnderna i Skåne och Västra Götaland med över 20 000 nya jobb nästa år. Stockholm liksom de flesta andra län ser en svag eller mycket måttlig ökning av sysselsättningen framför sig. Prognoserna från juni i år till och med juni 2003.