Stressigare med maxtaxa

Billigare men större barngrupper och en stressigare miljö. Så kan man kort sammanfatta den undersökning som Arvidsjaurs kommun låtit göra bland föräldrar med barn i förskola och fritidshem.
Enkätsvaren visar att barnomsorgen i Arvidsjaur sannolikt kommer att behöva byggas ut, det säger Maria Lavander, samordnare för barnomsorgen i kommunen. Undersökningen har gjorts för att få föräldrarnas syn på maxtaxans effekt på barnomsorgen. När undersökningen nästa månad skickas till barn och ungdomsnämnden kommer sannolikt även propåer om att en utbyggnad av barnomsorgen att skickas med