Skolverket vill slopa kursbetyg

Skolverket vill införa de gamla ämnesbetygen i gymnasieskolan igen. Betygssystemet i den nya gymnasieskolan fungerar dåligt, anser skolverket som hävdar att eleverna taktikväljer kurser som är lättare istället för mer kvalificerade kurser som ger djupare kunskaper.
I går lämnade skolverket en rapport till regeringen med förslaget om att kursbetygen slopas och att de gamla ämnesbetygen införs. I den nya gymnasieskolan har ämnena delats in i flera mindre kurser, och eleverna får betyg efter varje delkurs. Betygssätts ständigt Det innebär att eleverna ständigt betygssätts och det fungerar inte bra, anser skolverket. Rapporten ska nu lämnas vidare till den parlamentariskt tillsatta gymnasiekommittén som just nu utreder hur gymnasiet ska göras om och förbättras. En av de viktigaste frågorna gäller just betygssystemet. Mycket talar för att gymnasiekommittén kommer att föreslå att kursbetygen slopas, eftersom också skolminister Thomas Östros kommit med liknande förslag. I dag är ämnena utformade på två olika sätt, i vissa kurser fördjupas ämneskunskaperna gradvis likadant för alla, i andra ämnen läser eleverna in samma grundkurs men får sedan göra en egen fördjupning som de själva valt. De båda studiesätten måste finnas kvar också i ett nytt betygssystem med ämnesbetyg, anser Mats Ekholm är generaldirektör för Skolverket. Eleverna taktikväljer Ett annat problem för gymnasieskolan är att kurserna värderas lika, en lättare kurs är lika mycket värd betygsmässigt som en mer krävande. Skolverket konstaterar att eleverna taktikväljer bort språk som franska och tyska och vissa tekniska ämnen. Mats Ekholm anser att meritvärdena för kurserna måste ändras. Inga-Lill Hagberg