Elever och landstinget i samarbete mot psykisk ohälsa

1:08 min

Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i landet ökar. Därför har Landstinget i Värmland bjudit in elever från Sundstagymnasiet till en workshop, där de under en heldag använde kreativiteten för att hitta nya lösningar som kan motverka ökningen.

Det är landstingsenheten Experio Lab tillsammans med Första linjen, en verksamhet som riktar sig till undomar med psykisk ohälsa, som samarbetar med gymnasielever i Karlstad. Tredjeårselever från Sundstagymnasiet fick använda sin kreativitet för att hjälpa till att hitta nya lösningar som ska bryta mönstret kring det ökade antalet barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

– Det känns roligt att idéerna tas upp av professionella människor som håller på med detta. Det känns som att det kommer att användas till något bra, säger Frida Block, elev på Sundstagymnasiet och fortsätter:

– Jag tror att psykisk ohälsa handlar om otillräcklighet inom många saker. Det är stressen med skolan, betygen, kanske föräldrarna och vännerna. Det är mycket som man vill hinna med. Men jag tycker det är väldigt givande att man pratar om det.

Dagen innehöll olika diskussioner och kreativa aktiviteter. Bland annat diskuterades om hur man kan nå ut till ungdomar och öka kunskapen om psykisk ohälsa, till exempel med hjälp av appar och andra digitala lösningar. Elevernas åsikter och idéer är viktiga för utvecklingen av nya lösningar inom området, menar Louisa Szücs Johansson, processledare på Experio lab.

– Vi kommer att börja lägga upp en plan för hur vi ska testa idéerna. För det är också det som detta arbetssättet handlar om, att vi snabbt vill komma ut och testa dem, säger Louisa Szücs Johansson.