Företagsamhet hämmas av regler

1:55 min

Fler och fler företagare tycker att lagar och regler som gäller för företag blivit krångligare det senaste året och att det är ett hinder för företagens tillväxt, det visar en undersökning från Näringslivets regelnämnd. Framför allt tycker många att moms- och skatteregler är svåra att förstå sig på.

En av dem som tycker att momsregler är krångliga är Li Zettervall som sedan 20 år driver en egen tapetserarverkstad på Södermalm i Stockholm.

– Det tycker jag därför att jag har lite utlandsbetalningar. Förut kunde jag göra mina egna deklarationer men det kan jag inte längre, säger Li Zettervall.

Hon säger att det handlar om en moms i utlandet och en annan i Sverige och att det är svårt att hålla reda på dem.

Näringslivets regelnämnd har nyligen gjort en undersökning bland drygt 600 företag som visar att allt fler företagare upplever att det blivit krångligare att följa statliga regler.

De företagare som tycker att det har blivit krångligare har fördubblats från år 2014 till år 2015.

Förutom att många företag anser att regler som rör moms och skatter är krångliga tycker många företag också att det finns många krångliga arbetsrättsliga regler, enligt Näringslivets regelnämnds undersökning.

På organisationen Företagarna säger man att 70 procent av företagen i Sverige vill expandera genom att anställa fler personer, men att många företag anser att det är svårt att hitta arbetskraft och att det är krångligt att anställa. Det säger Daniel Wiberg chefsekonom hos Företagarna och han talar också om krångliga regler.

– Jag tycker absolut att det är för krångliga regler. Dessutom tycker jag att man skulle se över hela regelgivningsprocessen så att myndigheterna inte får göra olika förändringar alltför ofta.