Fler kan få sänkta straff

Gårdagens dom i Högsta Domstolen, som innebar en kraftig strafflindring för en av de dömda efter EU-kravallerna ger hopp för andra som dömts. Tre kravallmål ligger och väntar på prövningstillstånd i högsta domstolen och flera försvarsadvokater säger att chansen ökat att få sitt mål prövat.
Igår kom Högsta domstolens första dom som berör EU-kravallerna i Göteborg. Det handlar om en 20-åring från Norrköping som i hovrätten dömts till fängelse i ett år och åtta månader. HD sänker domen till fyra månaders fängelse. HD säger att upploppen vid Hvitfeltska gymnasiet inte var inriktade på att förstöra EU-toppmötet, som exempelvis kravallerna på Avenyn, vilket avsevärt sänker straffvärdet. Den formuleringen ger hopp till mildare straff även i andra mål som berör oroligheterna vid Hvitfeltska. Just nu ligger tre kravallmål hos HD. Ett av dom gäller de åtta ungdomar som i tingsrätt och hovrätt dömts till fleråriga fängelsestraff för medverkan i den så kallade sambandscentralen. Ungdomarna har via mobiltelefon uppmanat folk att bege sig till polisens avspärrningar vid Hvitfeltska. I hovrätten dömdes de till fängelse i mellan ett år och fyra månader till två år och fyra månader. Men eftersom domarna inte vunnit laga kraft kan en eventuell HD-dom sänka straffen lika kraftigt som för 20-åringen från Norrköping.